Tarieven

webheske-7173
De uurprijs voor een psychologisch consult bedraagt met ingang van 1 februari 2018 €90,-. Een onderzoek bij Bureau Kindzicht neemt, van intake tot het adviesgesprek en een schriftelijk verslag, tussen vier en tien uren in beslag, afhankelijk van uw vraag.

Per 1 januari 2015 is de vergoeding van de jeugd-GGZ overgegaan naar de gemeente. Bureau Kindzicht heeft geen contracten met de gemeente, dus de geboden zorg wordt in principe niet vergoed. Dit betekent overigens ook dat u geen verwijzing nodig hebt van uw huisarts als u de hulp van Bureau Kindzicht inroept. In sommige gevallen kan onderzoek of begeleiding worden opgenomen in de DBC van een collega die hoofdbehandelaar is in de specialistische GGZ (psychiater of klinisch psycholoog), dan is een verwijzing wel nodig.

Verder komt het voor dat de basisschool in het kader van Passend Onderwijs een bijdrage levert aan de kosten van onderzoek bij en begeleiding van hun leerlingen (informeer hiernaar bij de school van uw kind!).